กำหนดการสำคัญ
    ประกาศรับบทคัดย่อ
   
พฤศจิกายน 2556
   ส่งบทคัดย่อ
   
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2557
   ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ
   
ภายในวันที่ 27 มกราคม 2557
   ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
   
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557
   ประกาศผลการพิจารณาบทความ
  
วันที่ 28 เมษายน 2557
 
 

Announcement

« ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม รับฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" โดย คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายรายการและพัฒนาสื่อสาธารณะ) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554 ในเวลา 09.15 – 10.15 น. » « คณะผู้จัดการประชุมขอแจ้งยกเลิกปาฐกถา ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจต่างประเทศ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย »
  

ระบบลงทะเบียนออนไลน์เปิดแล้ว วันนี้ - 15 ก.ค. 57 ... Click !

 
Copyright © 2014 RILCA Conference 2014. All rights reserved.