กำหนดการสำคัญ
          • ลงทะเบียน
                 เวลา 08.30 น.
          • พิธีเปิดโดยอธิการบดี
                 เวลา 09.00 น.
          • ปาฐกถาพิเศษ
                 เวลา 09.15 น.
          • การเสวนาวิชาการ
                 เวลา 10.00 น.
 
 
ลงทะเบียน
 

 

Copyright © 2017 RILCA Conference 2017. All rights reserved.